Voldoet uw organisatie aan de nieuwste Nederlandse en Europese regelgeving? Bent u voorbereid op een privacy-lek? En wat als dat niet zo is?


Wettelijke eisen veranderen en boetes worden hoger. De grens van “adequate maatregelen” schuift voortdurend op. Toch vertrouwen klanten, medewerkers en partner-organisaties er op dat u de juiste maatregelen heeft genomen. Een serieus data-lek kan, wat continuïteit van uw bedrijfsvoering betreft, de vergelijking met een natuurramp of brand aan. Directie, Medewerkers, ICT, P&O, Communicatie, Financiën, Facilitaire zaken, Inkoop, de Frontoffice, iedereen heeft een eigen taak bij het voorkomen en/of afhandelen van een privacy-lek.


Kronenbeeck helpt u met het snel en planmatig op orde krijgen van uw privacy-huishouding,